Århus Games 89
 
3000 m forhindring
 
kommenteret af Steen Ankerdal og Allan Zachariasen